PROJEKTY I PRZETARGI

Projekty

przewiń, aby wyświetlić więcej artykułów chevron down

Nasze projekty

Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” jest zaangażowane w wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Oto najważniejsze z nich:

Projekty

INNOLOT Coopernik

Zaawansowany zespół turbiny niskiego ciśnienia o podwyższonej sprawności
INNOLOT Coopernik banner
Celem projektu badawczego COOPERNIK było zaprojektowanie, produkcja oraz testy pewnych krytycznych technologii wymaganych do osiągnięcia większej sprawności turbiny niskiego ciśnienia. COOPERNIK wykorzystując wyniki programów badawczych z zakresu emisji hałasu i zanieczyszczeń dostarczył w pełni zwalidowaną nową technologię pozwalającą obniżyć konsumpcję paliwa o 1.5% w stosunku do 2010 roku oraz znacznie zredukować hałas i emisję szkodliwych związków, co pozwoli na osiągnięcie celów postawionych przez ACARE.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 2 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

testo
Operational Programme Innovative Economy Banner

Budowa Laboratorium Badań Napędów Turbinowych “Polonia Aero” otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt został zainicjowany przez przedstawicieli polskiej nauki (Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna) i przemysłu lotniczego - Avio Aero oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Te cztery podmioty założyły w 2008 roku konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem została nowoutworzona spółka Laboratorium Badań Napędów Lotniczych "Polonia Aero".

Zamiarem konsorcjum naukowo-przemysłowego była budowa kilku laboratoriów, które będą docelowo wspólnie prowadziły zaawansowane badania w zakresie aerodynamiki przepływów turbinowych. Każdy z projektów stanowi w pełni funkcjonalną samodzielną całość, jednak utworzenie kilku laboratoriów pozwoli na uzyskanie efektu synergii.

Zaletą projektu jest jego duża użyteczność dla prowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych i atrakcyjność nie tylko ze względów naukowych, ale także ze względu na możliwość rozwoju technologii przemysłowych.

Wartość projektu: 188,790,177.27 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 160,386,650.68 PLN

Wartość dofinansowania krajowego: 28,303, 526.59 PLN

newsletter
Aby otrzymać odpowiedź, przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z privacy policy