Linki

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: www.ncbir.pl

Członkowie naszego konsorcjum naukowo-przemysłowego:
Avio Aero: www.avioaero.com
Politechnika Warszawska: www.pw.edu.pl
Wojskowa Akademia Techniczna: www.wat.edu.pl
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.: www.wzl4.mil.pl