O projekcie

Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych

Wybudowane w Zielonce pod Warszawą Laboratorium Aerodynamiki Przepływów Turbinowych jest jednym z największych i najnowocześniejszych tego typu laboratoriów na świecie. Służy ono do badań przemysłowych i prac rozwojowych w przemyśle lotniczym, a w tym m.in. do testowania prototypów turbin silników lotniczych, jak również testów demonstratorów technologii wykorzystywanych w budowie silników lotniczych.

Całkowity koszt projektu: 188 790 177,27 zł
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego: 160 386 650,68 zł 
Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: 28 303 526,59 zł

Inicjatorami projektu byli: z jednej strony jedni z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu badań nad przepływami turbinowymi z Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej, z drugiej strony partnerzy przemysłowi, w tym przede wszystkim firma Avio Aero (spółka holdingowa z siedzibą w Turynie we Włoszech europejskiej grupy przemysłu lotniczego o światowym zasięgu działania) oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. (WZL 4) w Warszawie. Te cztery podmioty założyły w 2008 roku konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem została nowoutworzona spółka Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero”.

Zamiarem konsorcjum naukowo-przemysłowego była budowa kilku laboratoriów, które będą docelowo wspólnie prowadziły zaawansowane badania w zakresie aerodynamiki przepływów turbinowych. Każdy z projektów stanowi w pełni funkcjonalną samodzielną całość, jednak utworzenie kilku laboratoriów pozwoli na uzyskanie efektu synergii.

Główne laboratorium mieści się na terenie należącym do spółki Laboratorium Badań Napędów Lotniczych "Polonia Aero". Pozostałe laboratoria są zlokalizowane bezpośrednio na terenie uczelni uczestniczących w projekcie.

Zaletą projektu jest jego duża użyteczność dla prowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych i atrakcyjność nie tylko ze względów naukowych, ale także ze względu na możliwość rozwoju technologii przemysłowych.

Model i projekt laboratorium zostały opracowane przez dział B+R Avio Aero we Włoszech oraz amerykańską firmę ASE.

Laboratorium stanowi bazę infrastrukturalną zarówno do pozyskiwania grantów europejskich, jak i zleceń w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych od największych na świecie koncernów lotniczych.